fbpx

เตรียมตัวก่อนกู้ธนาคาร มีหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่­ออย่างไร?

เตรียมตัวก่อนกู้ ธนาคารมีหลักเกณฑ์การพิจารณสินเชื่­อ อย่างไร …..

ข้อมูลดี ๆ เพื่อให้คุณเตรียมตัวก่อนกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

 

1. เตรียมเอกสาร

สิ่งสำคัญที่สุดในการซื้อบ้านคือ เรื่องของเอกสาร การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เอกสารกู้ซื้อบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเตรียมตัวให้ดีเป็นพิเศษ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นอาจจะมีข้อแม้แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารกำหนด โดยหลัก ๆ มีดังนี้ ..

 

เอกสารกู้ซื้อบ้าน

 

ผู้มีรายได้ประจำ

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน)

4. หนังสือรับรองเงินเดือน

5. รายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)

6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

7. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

8. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

*หมายเหตุ : อาจมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร

 

ผู้มีกิจการส่วนตัว และ ผู้มีรายได้อิสระ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ทั้งบัญชีส่วนตัว และ บัญชีกิจการ

4. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาการจดทะเบียนบริษัท

5. หลักฐานแสดงการเสียภาษี

6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

7. ภาพถ่ายหน้าร้าน หรือ กิจการที่ประกอบอาชีพ

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)

9. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

10. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

11. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

*หมายเหตุ : อาจมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร

 

เอกสารหลักทรัพย์ค้ำประกัน

1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด

2. สำเนาเอกสารสัญญาซื้อขาย

3. เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์

4. แผนที่โดยสังเขปของที่ตั้งหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

*หมายเหตุ : อาจมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร

 

 

2. ศึกษารายละเอียดของแต่ละธนาคาร

 

ขั้นตอนต่อไปควรศึกษารายละเอียดในการขอสินเชื่อจากธนาคารให้ดี เพื่อให้การตัดสินใจขอกู้ซื้อบ้านของคุณตรงตามความต้องการมากที่สุด

 

3. ปรับบัญชีให้สมดุล

 

รายรับรายจ่ายของคุณคืออีกหนึ่งปัจจัยหลักที่มีผลกับการพิจารณาขอสินเชื่อโดยตรง ดังนั้นการเตรียมบัญชีให้พร้อมอย่างน้อย 6 เดือน ก็จะช่วยทำให้มีโอกาสในการขอสินเชื่อผ่านมากขึ้น ซึ่งการเตรียมบัญชีนั้นไม่ใช่เพียงการนำเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ แต่หมายถึงการควบคุมรายรับรายจ่ายของคุณให้สมดุลกัน เพื่อแสดงให้ธนาคารทราบว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะชำระหนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้เงินของคุณให้พร้อมสำหรับในอีกหลายปีข้างหน้า ที่จะต้องผ่อนชำระในระยะยาว

 

4. ผ่อนหนี้ให้ตรง เคลียร์หนี้เก่า

 

หากเคยมียอดหนี้เก่าที่รอการชำระ หรือกำลังผ่อนชำระหนี้ก้อนหนึ่งอยู่ การผ่อนชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด(เครดิตบูโร)  ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ธนาคารจะนำมาพิจารณาในการอนุมัติ เงินกู้ซื้อบ้านของคุณ เพราะการมีวินัยในการผ่อนชำระจะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณว่าจะสามารถผ่อนชำระเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติได้ตรงตามกำหนด และหากมียอดหนี้เก่าที่เป็นจำนวนเงินไม่เยอะมากนัก ให้รีบปิดหนี้ให้หมดเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อรวมให้ภาระหนี้สิน ของคุณมีน้อยที่สุด โดยเฉพาะคนที่ค้างจ่ายหนี้ไปนาน จนมีรายละเอียดบอกไว้ในเครดิตบูโร หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ติดแบล็คลิสต์ หากมีการชำระหนี้ไปเสียแต่เนิ่น ๆ ยอดหนี้ของคุณ จะถูกปรับออก ทำให้มีโอกาสขอกู้ผ่านมากขึ้น

 

 

 

5. เก็บเงินสำรอง ข้อนี้สำคัญไม่น้อยกว่าข้ออื่นๆ

 

ในการซื้อบ้านมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ทำให้คุณต้องเสียรายจ่ายอยู่บ่อย ๆ การเก็บออมเงินเอาไว้สักก้อน ทำให้ธนาคารมองเห็นความมีวินัยของผู้กู้ และพิจารณาในการปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น

 

เมื่อรู้วิธีการเตรียมตัวข้อมูลคร่าว ๆ ก็อย่าลืมวางแผนให้รอบคอบ และลองทำตามวิธีการเหล่านี้ดูนะคะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้การกู้ซื้อบ้านของคุณมีโอกาสผ่านมากขึ้น ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับบ้านหลังใหม่ด้วยค่ะ

บทความมาใหม่